• darkblurbg

onderhoudscontract

De cv-ketel is één van de meest storingsgevoelige apparaten in uw woning. Uit de praktijk blijkt dat de eerste onvoorziene kosten dan ook hieruit voortkomen. Onderhoud is de jaarlijkse controle en inspectie van het toestel, het schoonmaken van de brander, warmtewisselaar en het zonodig afstellen van de regel - en beveiligingsapparatuur.

abonnement basis kost 79 euro per jaar tot 30 km
95 euro tot 40 km

comfort plus abonnement 1x per 2 jaar onderhoud 140 euro voor 2 jaar tot 30 km
172 euro tot 40 km

abonnement basis 40 kw tot 65 kw 94 euro per jaar tot 30 km 110 euro tot 40 km

abonnement basis 65 kw tot 100 kw 115 euro per jaar tot 30 km 130 tot 40 km

onderhoud geiser als 2de toestel 50 euro

prijzen zijn incl btw

Afspraak maken voor onderhoud?

bel of mail ons voor een afspraak onderhoud cv combiketel

tel  kantoor 0639775782 van maandag tot vrijdag 8 tot 16 uur
voor storingen tel 0650592965 elke dag van 9 tot 21 uur of mail info@installatiebedrijflc.nl

ook kunnen wij onderhoud uitvoeren aan u mv box
tijdens de controle aan u cv ketel,voor een meerpijs van 35 euro
wtw onderhoud 60 euro

mv box apart laten onderhouden 55 euro
wtw apart laten onderhouden 85 euro
Groot onderhoud mechanische ventilatie met mv box 150 euro
groot onderhoud mechanische ventilatie met wtw 170 euro

 

 

 

 

 

 

Abonnementsvoorwaarden basis en comfort plus

1. In het abonnement opgenomen:

1.1 Het éénmaal per jaar controleren en/of schoonmaken van het toestel. bij comfort plus 1 maal per 2 jaar.
1.2 Het controleren en indien nodig afstellen van de regelapparatuur. 
1.3 Het bijvullen van de installatie (alleen tijdens onderhoud).
1.4 Het verhelpen van storingen en reparaties aan het toestel, waarvoor geen voorrijkosten of arbeidsloon in rekening wordt gebracht.
1.5 Storingen in het stookseizoen gemeld voor 17:00 uur worden, indien mogelijk, nog dezelfde dag verholpen. 
1.6 Het stookseizoen begint op 1 september en eindigt op 31 maart. 
1.7 Warm water storingen worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk verholpen. 

2. Niet van toepassing op het abonnement:

2.1 Reparaties aan de cv installatie buiten het toestel. 
2.2 Kosten van de eventuele onderdelen.
2.3 Het arbeidsloon voor het vervangen van een warmtewisselaar, tap wisselaar, boiler of het gehele toestel. 
2.4 Het verhelpen van storingen die het gevolg zijn van doe het zelf werkzaamheden of nalatigheid van de bewoner of gebruiker dan wordt hiervoor arbeidsloon en voorrijkosten in rekening gebracht. 
2.5 Het bijvullen van de installatie buiten de onderhoudsbeurt.
2.6 Het ontkalken van de warmtewisselaar of warm water voorziening. 
2.7 Het arbeidsloon en voorrijkosten als er geen gelegenheid wordt gegeven om de storing tijdens de normale werkuren op te lossen. 
2.8 Als er een defect onderdeel wordt geconstateerd dat niet vervangen mag worden en later toch problemen oplevert, dan wordt hiervoor arbeidsloon en voorrijkosten in rekening gebracht. 
2.9 Als er onterecht een beroep op ons gedaan wordt bv. Geen spanning, de stekker niet in het stopcontact, het gas afgesloten of als er onvoldoende water in de installatie zit enzovoort. Houden wij ons het recht voor arbeidsloon en voorrijkosten in rekening te brengen. 

3. Algemeen: 

3.1 Als er een afspraak gemaakt is voor de onderhoudsbeurt en u op die betreffende dag niet aanwezig kunt zijn, dan moet dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak gemeld worden.         anders brengen wij voorrijkosten in rekening. 
3.2 Als wij na afspraak niemand thuis treffen houden wij ons het recht voor om de voorrijkosten in rekening te brengen. 
3.3 Als het abonnement niet van toepassing is wordt er het normale tarief voor arbeidsloon en voorrijkosten berekend.  
3.4 Wij houden ons alle rechten voor te aanzien van de wijziging van de prijsstelling der abonnementen en deze servicevoorwaarden. 
3.5 Alle werkzaamheden dienen contant of met de pin te worden voldaan aan de monteur. Bij een eventueel factuur wordt het totale bedrag verhoogd met €15,00 administratiekosten.
3.6 Wij verrichten geen garantie afwikkelingen voor derden. 
3.7 Abonnement is naam en toestel gebonden en is niet overdraagbaar, bij verandering vervalt het abonnement. 

abonnement basis 79 euro is geldig voor 1 jaar. abonnement comfort plus 140 euro geldig voor 2 jaar. zorg er voor dat u op tijd verlengt want na verlopen datum heeft u geen recht meer op service

Heeft u een afspraak voor het plaatsen van een nieuwe cv ketel en wilt u deze annuleren, dan brengen wij 10% van het totaalbedrag in rekening. 

De voorrijkosten bedraagt €30 ex. btw. 
Arbeidsloon bedraagt €60 ex. btw per uur.