• darkblurbg

onderhoudscontract

De cv-ketel is één van de meest storingsgevoelige apparaten in uw woning. Uit de praktijk blijkt dat de eerste onvoorziene kosten dan ook hieruit voortkomen. Onderhoud is de jaarlijkse controle en inspectie van het toestel, het schoonmaken van de brander, warmtewisselaar en het zo nodig afstellen van de regel - en beveiligingsapparatuur.

 

abonnement basis: 105 euro 1 keer per 1 jaar onderhoud aan uw cv ketel abonnement geldig voor 1 jaar

geen voorrijkosten en  arbeidsloon bij storing aan u cv ketel .

wel onderdelen

is het buiten uw toestel betaald u arbeidsloon

 

abonnement comfortplus: 190 euro 1 keer per 2 jaar onderhoud aan uw cv ketel abonnement geldig voor 2 jaar

geen voorrijkosten en arbeidsloon bij storingen aan uw cv ketel .

wel onderdelen

is het buiten uw toestel betaald u arbeidsloon

 

abonnement enkel onderhoud: 150 euro 1 keer per 2 jaar onderhoud aan uw cv ketel abonnement geldig voor 2 jaar

geen voorrijkosten bij storing - wel arbeidsloon en materiaal

 

prijzen zijn incl btw

abonnement basis en comfort plus tot 30 km

abonnement basis en comfortplus van 30 km tot 40 km komt er 22 euro per jaar bij boven de normale prijs

abonnement basis en comfort plus boven 35 kw tot 60 kw of cw6 toestellen 30 euro boven de normale prijs

 

onderhoud geiser-boiler-zonneboiler als 2e toestel- 75 euro per jaar

of 1x per 2jaar -130 euro 

  • recht op onderhoud in dien nodig
  • Geen voorrijkosten bij storing
  • storingsservice
  • wel arbeidsloon en materiaal

warmte pomp-of warmtepompboiler onderhoud basis 1x per jaar 90 euro 

of 1x per 2 jaar 160 euro

  • Iedere 12/24 maanden onderhoud
  • Geen voorrijkosten bij storing
  • storingsservice
  • wel arbeidsloon en materiaal 

ook kunnen wij onderhoud uitvoeren aan uw mv box tijdens de controle aan uw cv ketel, voor een meerprijs van 43 euro wtw onderhoud 68 euro mv box apart laten onderhouden 67 euro wtw apart
laten onderhouden 97euro

Groot onderhoud
mechanische ventilatie box plus de kanalen laten reinigen 180 euro

groot  onderhoud
mechanische ventilatie kanalen met wtw 200 euro

 

 

Afspraak maken voor onderhoud?bel of mail ons voor een afspraak onderhoud cv combiketel tel kantoor 0639775782 van maandag tot vrijdag 8 tot 16 uur voor storingen tel 0650592965 elke dag van 9 tot 21 uur in het weekend tot 16 uur of mail info@installatiebedrijflc.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnementsvoorwaarden basis en comfort plus

1. In het abonnement opgenomen:

1.1 Het éénmaal per jaar controleren en/of schoonmaken van het toestel. bij comfort plus 1 maal per 2 jaar.
1.2 Het controleren en indien nodig afstellen van de regelapparatuur.
1.3 Het bijvullen van de installatie (alleen tijdens onderhoud).
1.4 Het verhelpen van storingen en reparaties aan het toestel, waarvoor geen voorrijkosten of arbeidsloon in rekening wordt gebracht.
1.5 Storingen in het stookseizoen gemeld op werkdagen voor 16:00 uur worden, indien mogelijk, nog dezelfde dag verholpen.
1.6 Het stookseizoen begint op 1 september en eindigt op 31 maart.in het weekend binnen 48 uur
1.7 Warm water storingen worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk verholpen.

2. Niet van toepassing op het abonnement:

2.1 Reparaties aan de cv installatie buiten het toestel.
2.2 Kosten van de eventuele onderdelen.
2.3 Het arbeidsloon voor het repareren of vervangen van een warmtewisselaar, tap wisselaar, boiler, hydro blokken of het gehele toestel.
2.4 Het verhelpen van storingen die het gevolg zijn van doe het zelf werkzaamheden of nalatigheid van de bewoner of gebruiker dan wordt hiervoor arbeidsloon en voorrijkosten in rekening gebracht.
2.5 Het bijvullen van de installatie buiten de onderhoudsbeurt.
2.6 Het ontkalken van de warmtewisselaar of warm water voorziening.
2.7 Het arbeidsloon en voorrijkosten als er geen gelegenheid wordt gegeven om de storing tijdens de normale werkuren op te lossen.
2.8 Als er een defect onderdeel wordt geconstateerd dat niet vervangen mag worden en later toch problemen oplevert, dan wordt hiervoor arbeidsloon en voorrijkosten in rekening gebracht.
2.9 Als er onterecht een beroep op ons gedaan wordt bv. Geen spanning, de stekker niet in het stopcontact, het gas afgesloten of als er onvoldoende water in de installatie zit enzovoort. Houden wij ons het recht voor arbeidsloon en voorrijkosten in rekening te brengen.

3.0 als de fabrikant de storing moet oplossen zijn de kosten die er uit voortvloeit voor de klant  

Algemeen: 

3.1 Als er een afspraak gemaakt is voor de onderhoudsbeurt en u op die betreffende dag niet aanwezig kunt zijn, dan moet dit uiterlijk op werkdagen 24 uur voor de afspraak gemeld worden weekend niet mee gerekend. anders brengen wij voorrijkosten in rekening.
3.2 Als wij na afspraak niemand thuis treffen houden wij ons het recht voor om de voorrijkosten in rekening te brengen.
3.3 Als het abonnement niet van toepassing is wordt er het normale tarief voor arbeidsloon en voorrijkosten berekend.
3.4 Wij houden ons alle rechten voor te aanzien van de wijziging van de prijsstelling der abonnementen en deze servicevoorwaarden.
3.5 Alle werkzaamheden dienen contant of met de pin te worden voldaan aan de monteur. Bij een eventueel factuur wordt het totale bedrag verhoogd met €30,00 administratiekosten.
3.6 Wij verrichten geen garantie afwikkelingen voor derden.
3.7 Abonnement is naam en toestel gebonden en is niet overdraagbaar, bij verandering vervalt het abonnement.

3.8 wij kunnen ter alle tijden het abonnement opzeggen zonder opgaven van reden

abonnement basis 105 euro is geldig voor 1 jaar. abonnement comfort plus 190 euro geldig voor 2 jaar. zorg er voor dat u op tijd verlengt want na verlopen datum heeft u geen recht meer op service.                                                                 

na verloop abonnement datum wordt deze verlengt voor onbepaalde tijd tot na betaling of opzegging via mail.                geen opzegtermijn u kunt opzeggen wanneer u wilt .

wilt u het abonnement eerder opzeggen ,dan heeft u geen recht op terug gaven van het abonnement geld.

wij kunnen ter alle tijden het abonnement opzeggen zonder opgaven van reden

heeft u een afspraak voor onderhoud cv ketel of verlenging van het abonnement en wil u dit annuleren .moet u dit 24 uur voor afspraak gemeld worden. anders brengen wij de voorrijkosten in rekening

Heeft u een afspraak voor het plaatsen van een nieuwe cv ketel en wilt u deze annuleren, dan brengen wij 10% van het totaalbedrag in rekening. 

3.9 garantie op montage van nieuwe cv is 1 jaar
4.0 garantie op onderdelen 3 maanden